Hoivapalvelujen tarjoaja & virkeän vanhuuden edistäjä

Iltatupa-hanke                                                                  

www.iltatupa.fi

 

Amurin Teon Tupa ry:ssä käynnistyi huhtikuussa 2016 uusi STEA-rahoitteinen kolmivuotinen Iltatupa-hanke. Hankkeen tiimoilta on käynnistetty iltoihin, viikonloppuihin ja pyhien aikoihin toimiva matalan kynnyksen kohtaamispaikka ikäihmisille. Hankkeen idea on tamperelaisittain ainutlaatuinen. Kotona asuville ikäihmisille ei ole ollut tarjolla virka-ajan ulkopuolelle sijoittuvaa säännöllistä ja ohjattua toimintaa. Hankkeen Tupatilana ja tukikohtana toimivat Amurin Teon Tupa ry:n toimitilat osoitteessa Satakunnankatu 38, 33210 Tampere. Tupatila toimii hankkeen ajan ikääntyneiden olohuoneena ja kohtaamispaikkana aikasemman päivätoiminnan lisäksi myös sovittuina arki-iltoina, viikonloppuisin ja pyhien aikana. Tuvalla on mahdollisuus osallistua erilaisiin tuokioihin ja toimintaan. Kävijät voivat kaikkina aukioloiltoina nauttia myös iltapalan omakustannehintaan. Toiminta on monipuolista viriketoimintaa: Iltatuvalla on mahdollisuus pelata erilaisia pelejä, tehdä käsitöitä, lukea lehtiä, osallistua harrasteryhmiin, käydä yhteiskävelyillä sekä osallistua teemallisiin tilaisuuksiin. Toiminnan suunnittelu on asiakaslähtöistä, ja kävijöillä on laaja mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toiminnan suunnitteluun.

Hankkeen toisena keskeisenä toimintamuotona on etsivä työ, jonka tarkoituksena on tavoittaa yksinäisiä ihmisiä ja löytää erilaisia sosiaalisen innostamisen keinoja. Iltatuvan etsivässä työssä hyödynnetään laajasti erilaisia yhteistyötahoja yksinäisten löytämiseksi, kuten taloyhtiöitä, terveysasemia ja kotipalvelutoimijoita. Etsivällä työllä toiminta pyritään ulottamaan sellaistenkin ihmisten hyväksi, joille osallistuminen ja mukaan lähteminen ei ole helppoa. Jos ihminen on ollut yksin tarpeeksi kauan, aloitekyky osallistumiseen laskee. Tällainen tilanne vaatii ulkopuolista kannustamista. Myös fyysiset liikuntarajoitteet saattavat olla syynä toiminnan ulkopuolelle jäämiselle. Osana etsivää työtä rekrytoidaankin vapaaehtoisia saattoavuksi, jotta yksin jäämisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia kynnyksiä pystyttäisiin madaltamaan. Esteenä voi olla myös tiedon puute osallistumismahdollisuuksista, johon pyritään vastaamaan toimivien tiedotuskanavien etsimisellä ja markkinoinnin kohdentamisella.

Iltatupa-hankkeen päätavoitteina on lisätä alueellista yhteisöllisyyttä, vahvistaa ikääntyneiden hyvinvointia, vähentää yksinäisyyttä sekä etsiä käytäntöjä ja keinoja etsivän työn kehittämiseksi. Hankeen tavoitteena on tarjota myös monipuolisia vapaaehtoisuuden mahdollisuuksia. Hankkeessa työskentelee kaksi projektityöntekijää: projektivastaava Hanna Uotila ja projektityöntekijä Ossi Kukkamäki. Hankkeen pääyhteistyökumppaneina toimivat Tampereen Kaupunkilähetys ry ja Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ETY. Hankkeen tiimoilta tehdään yhteistyötä laajasti myös muiden tahojen kanssa.

Miksi hanke on tärkeä?

Hankkeen tarve perustuu Amurin kaupunginosan ikärakenteeseen, alueen toimintamuotojen kehittämistarpeeseen ja yhteisöllisyyden lisäämisen haasteisiin. Tampereen kaupungin strategia on tukea kotona asumista ja tavoitteena on, että kotona asutaan niin pitkään kuin mahdollista. Kotona asumisen tukemisessa ennaltaehkäisevä työ on merkittävässä asemassa hyvinvoinnin tunteen, terveyden ja sosiaalisen elämän säilyvyyden turvaamisessa. Asiakaspalautteen kautta on noussut esille turvattomuuden ja yksinäisyyden tunteet liittyen juuri iltoihin, viikonloppuihin ja erityisesti pitkien pyhien ajalle. Yksin asioiden tekeminen voi olla täysin tyydyttävää, silloin kun yksin oleminen on oma valinta. Kun päivästä toiseen juo iltateensä yksin, kukaan ei käy kylässä tai tekisi mieli pelata korttia tai jutustella jonkun kanssa, mutta ystävää ei ole, muuttuu yksinäisyys ihmisen voimavaroja kuluttavaksi. 

Elämäntilannemuutokset kuten eläkkeelle jääminen ja leskeys ovat esimerkkejä tilanteista, joita on yksinäisyyden taustalla. Kaikkein iäkkäimmillä sosiaaliset kontaktit vähenevät radikaalisti, sillä jäljellä olevat ystävät ja tuttavat saattavat olla jo hyvin huonossa kunnossa. Tilastokeskuksen mukaan 20 % yli 75-vuotiaista on yksinasuvia. Yksinäisyyden vaikutuksilla on tutkimusten mukaan hyvinvointia heikentäviä vaikutuksia. Silloin kun yksinäisyys ei ole oma valinta, aiheuttaa se masennusta, heikentää terveyttä ja elämänlaatua. Yhteisöllisyyden ja sitä tukevien toimintamuotojen kehittäminen on ikääntyvän väestön hyvinvoinnin tukemiseksi siis tärkeässä asemassa. Ennaltaehkäisevät toimet kantavat vielä myöhemmissäkin vanhuuden vaiheissa. Iltatupa vastaa toiminnallaan niihin haasteisiin, joilla haetaan toimintamuotoja ihmisen aktiivisen ja itsenäisen elämän tukemiseksi vanhenemisen tuomien elämänmuutosten ja haasteiden keskellä.

Kenelle toiminta on suunnattu?

Toiminta on kohdennettu Amurin kaupunginosan ja sen lähialueiden ikääntyneelle 65+ ikäiselle väestölle. Hanke pyrkii tavoittamaan erityisesti alueen yksinäisiä ja yksinäisyyttä kokevia ikääntyviä ja ikääntyneitä ihmisiä. Kohderyhmä ei kuitenkaan rajoitu tarkan maantieteellisesti vain Amurissa asuvaan väestöön, vaan ovet ovat avoinna kaikille ikäihmisille ympäri Tamperetta ja kauempaakin tuleville. Etsivä työ kohdistuu kuitenkin erityisesti Amurin alueen yksinäisten etsimiseen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn. Amurin Teon Tupa sijaitsee strategisesti hyvällä paikalla Tampereen Amurissa, jossa asuu keskimääräistä ikääntyneempiä ihmisiä  (keski-ikä 47,9) verrattuna Tampereen kaikkien asukkaiden keski-ikään. Sijainti mahdollistaa laajan kohderyhmän tavoittamisen lähialueilta. 

-----

Lisätietoa hankkeesta saat hankevastaava Hanna Uotilalta, puh. 050 447 2888.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot

Amurin Teon Tupa Ry
Satakunnankatu 38, 33210 Tampere
Esteetön kulku, tervetuloa!

Teon Tupa
puh. 050 590 2303

Kotipalvelut
puh. 050 358 0072

sähköposti: teory@teory.fi